Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Biblioteksbord, del 1/7 - Bordsskiva

Modellerar upp Bordsskivan i det som ska bli ett Biblioteksbord.