Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 11 | Bordsövning del 4/5

Byter ut benet i mitten mot fyra länkade ben.