Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 33 | Stirlingmotor del 16/21

Färdigställer Pelaren med Loft Shape och Blend. Namnsätter Vevstakar.