Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 38 | Stirlingmotor del 21/21

Bottenplatta med räcke via 3D-kurva och Sweep Wizard.