Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 45 | Delsammanställning Motor

Delsammanställningsritning av Motor med stycklista samt pos-ballonger.