Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 51 | Ritningsblankett Del 1/2

Skapa en egen 2D-ritningsmall. Inställningar av stilar och lager.