Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 12 | Bordsövning del 5/5

Fasar av en kant på fötterna och kopierar med TriBall.