Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 64 | Konvertera import till Sheet Metal part

Convert to Sheet Metal för att bocka plåt från importerad geometri.