Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 62 | Import av 3D-filer

Hantera och modifiera importerad Parasolid.