Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 24 | Stirlingmotor del 7/21

Finjusterar Cylinderns form via Sketch. TriBall för en roterad hålbild.