Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 13 | Tvärsnittet/Sketch

Genomgång av Sketch (tvärsnittet) och skapar en Extrude feature.