Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 74 | FEM-beräkning med Multiphysics del 1/2

Hållfasthetsberäkna part direkt i 3D-scenen.