Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 71 | Sheet Metal Utbredning och 2D-ritning

Utbredning av bockad plåt. Skapa skärmall i DXF-format via 2D-ritningen.