Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 09 | Bordsövning del 2/5

Modellerar fötter till bordet och lägger färger.