Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 32 | Stirlingmotor del 15/21

Modellerar fram och färdigställer Glaskolv och Glascylinder.