Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 28 | Stirlingmotor del 11/21

Koncepta fram Vevstakar vars form vi senare kommer att finjustera.