Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 22 | Stirlingmotor del 5/21

Bygger Lagerfästet via drag-och-släppmetoden.