Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 58 | Ankarpunkten del 1/2

Ankarpunkten som styr objektets position i XYZ-koordinatsystemet.

Save to watch later?
Login to save things

Ankarpunktens position och orientering styr även i vilken riktning den hamnar i 3D-scenen när man släpper den från en katalog.
Den långa axeln följer alltid (den blå) Z-riktningen i 3D-scenen, eller pekar vinkelrät ut från den yta den släpps på.
Den korta axeln följer alltid (den röda) X-riktningen i 3D-scenen, förutom då den har släppts på en yta där den inte kan följa X-axelns riktning.

Läs mer om ankarpunkten på Solidmakarnas supportblogg.

This tutorial uses the Mechanical Add-on, click here to download it.
This tutorial requires the MultiPhysics Add-on, click here to download it.
Download the 3D files used in this course
This tutorial requires the KeyShot Add-on, click here to download it.
Click here to download the tutorial files used in these examples.
Download the 3D files used in this course
Ladda ned Övningsfiler
Ladda ned Övningsfiler
support@solidmakarna.se
08-556 185 48
Solidmakarna AB
Luntmakargatan 34
111 37 Stockholm
Kontakta IRONCAD Sverige

Övning 58 | Ankarpunkten del 1/2

Ankarpunkten som styr objektets position i XYZ-koordinatsystemet.