Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 10 | Bordsövning del 3/5

Kopierar foten och modifierar som stöd till bordsskivan.