Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 56 | Kataloghantering del 1/4

Bygg kataloger med parter, färger, texturer, grupper av objekt mm.

Save to watch later?
Login to save things
Nästa övning
Next Tutorial
Övning 57 | Kataloghantering del 2/4

OBS! Tänk på att de ändringar som görs på de två externt länkade parterna Cylinder och Vevhus inte ska sparas i denna övning. Enbart katalogen behöver sparas.

This tutorial uses the Mechanical Add-on, click here to download it.
This tutorial requires the MultiPhysics Add-on, click here to download it.
Download the 3D files used in this course
This tutorial requires the KeyShot Add-on, click here to download it.
Ladda ned Övningsfiler
Click here to download the tutorial files used in these examples.
support@solidmakarna.se
08-556 185 48
Solidmakarna AB
Luntmakargatan 34
111 37 Stockholm
Kontakta IRONCAD Sverige

Övning 56 | Kataloghantering del 1/4

Bygg kataloger med parter, färger, texturer, grupper av objekt mm.