Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 56 | Kataloghantering del 1/4

Bygg kataloger med parter, färger, texturer, grupper av objekt mm.

Save to watch later?
Login to save things

OBS! Tänk på att de ändringar som görs på de två externt länkade parterna Cylinder och Vevhus inte ska sparas i denna övning. Enbart katalogen behöver sparas.

This tutorial uses the Mechanical Add-on, click here to download it.
This tutorial requires the MultiPhysics Add-on, click here to download it.
Download the 3D files used in this course
This tutorial requires the KeyShot Add-on, click here to download it.
Click here to download the tutorial files used in these examples.
Download the 3D files used in this course
Ladda ned Övningsfiler
Ladda ned Övningsfiler
support@solidmakarna.se
08-556 185 48
Solidmakarna AB
Luntmakargatan 34
111 37 Stockholm
Kontakta IRONCAD Sverige

Övning 56 | Kataloghantering del 1/4

Bygg kataloger med parter, färger, texturer, grupper av objekt mm.