Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 29 | Stirlingmotor del 12/21

Bygger Ledfäste för Kolv och Vevstake vid Cylindern.