Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 21 | Stirlingmotor del 4/21

Grunden till Pelaren via drag-och-släppmetoden.