Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 30 | Stirlingmotor del 13/21

Finjustering av Vevstakar via Sketch. Cirkelbågar, Trim och Extend.