Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 53 | Stycklista BOM Del 1/2

Hantera stycklistans och pos-ballongernas inställningar.