Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 18 | Stirlingmotor del 1/21

Snabb och enkel konceptmodell av Stirlingmotor.

Save to watch later?
Login to save things

Ett nytt projekt tar snabbt form i IRONCADs 3D-scen! Genom att först använda enkla schematiska geometrier som representerar den färdiga (och troligtvis mer komplexa) parten är man snabbt inne i, och kanske t.o.m förbi, konceptstadiet och en offert har sällan varit klar snabbare! Från konceptet börjar man oftast inte eller aldrig om, utan fortsätter att förädla varje enskild detalj - direkt i sammanställningen - och tar hjälp av all övrig geometri allt eftersom fler delar tillkommer. Justeringar är en självklar del av vardagen i IRONCAD och här finns många smarta funktioner som du inte hittar i något annat 3D CAD-system!

TIPS: Kom ihåg skillnaden mellan vänster och höger musknapp!

Höger musknapp används (alltid) när man vill få ett alternativ. T.ex. när man drar ut ett objekt från en katalog, säg ett Block som ska bli en ny part. Även på TriBall-handtagen för att kopiera/länka -> använd höger musknapp.

Vänster musknapp är oftast för markering eller en direkt effekt, utan några alternativ.

This tutorial uses the Mechanical Add-on, click here to download it.
This tutorial requires the MultiPhysics Add-on, click here to download it.
Download the 3D files used in this course
This tutorial requires the KeyShot Add-on, click here to download it.
Click here to download the tutorial files used in these examples.
Download the 3D files used in this course
Ladda ned Övningsfiler
Ladda ned Övningsfiler
support@solidmakarna.se
08-556 185 48
Solidmakarna AB
Luntmakargatan 34
111 37 Stockholm
Kontakta IRONCAD Sverige

Övning 18 | Stirlingmotor del 1/21

Snabb och enkel konceptmodell av Stirlingmotor.