Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 23 | Stirlingmotor del 6/21

Vevskiva, Lagerhållare och Bussningar. Positionerar med TriBall.