Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 34 | Stirlingmotor del 17/21

Positionerar Vevstakarna, Ledfästet och Vevskivan med Triball.