Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 38c | Bonus Cylinder

Alternativt sätt att modellera Cylindern via Extrude och Spin Shape.