Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 70 | Sheet Metal-modellering

Skapa hållare av bockad plåt med grundfunktionerna för Sheet Metal.