Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 26 | Stirlingmotor del 9/21

Bygger Kolvbussning och Axelfäste, samt justerar Pelaren.