Grundutbildning

Stirlingmotor
(2.7 timmar)
2D-ritning
(2.5 timmar)

Step By Step Training

Course Overview

Övning 43 | Detaljritning Pelare

Detaljritning av Pelaren direkt från 3D-scenen. Snittvy och måttsättning.